Arshipel Gulet​i

Arshipel Guleti, 21 metre uzunluğunda, klasik gulet formunda stilize ve inşa edilmiş bir ahşap teknedir.
Gözde tatil beldelerimizden Bodrum, bilindiği gibi tarihi boyunca gulet inşaatının da merkezi olagelmiştir. Yetenekli ustaların ellerinden çıkan Bodrum guletlerinin ünü dünyaya yayılmıştır.
Arshipel guleti de, her yerde övünerek söylediğimiz gibi, Bodrum’da inşa edilmiştir.

Arshipel Guleti 2020 yılı Mayıs ayında tamamlanan ve keyifli ve güvenli bir tenezzüh teknesi ile gulet özgünlüğünün başarılı bir uyumunu gözeten kapsamlı bir tadilat sonrasında denize indirilmiştir.

Teknede 1 master kabin ile 3 tanesi çift kişilik 4 misafir kamarası mevcuttur. Mürettebat(ekip) için de ayrı bir kabin vardır. Tüm kamaralarda WC ve duş bulunmaktadır.

Tekne modern seyir cihazları, 220 V AC jeneratör, su yapıcı, kullanışlı bir servis botu ve konforlu, ama özgünlüğü korunmuş bir seyir için gerekli uygun sistemlerle donatılmıştır.

İç Tasarım

Arshipel Guletinin iç mekanları,
«ahşap tekne» vurgusunu güçlendiren doğal bir renk paleti esas alınarak tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

Arshipel Guletİ, 9 misafirini konuk edecek geniş mekanları ile güvenli ve konforlu bir deniz yolculuğuna imkan verecek teknik özelliklere sahiptir.